Badania dla kierowców zawodowych

Jestem lekarzem uprawnionym do badań lekarskich osób kierujących pojazdami.

Numer licencji 139/2000 wystawiony przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

 

Orzeczenia do Prawa Jazdy wszystkich kategorii.
Orzeczenia dla dla kierowców zawodowych
- dla celów Kodeksu Pracy
- dla celów transportu drogowego.