Badania Profilaktyczne :

- Badania dla celów kodeksu pracy:
- wstępne
- okresowe
- kontrolne - po niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzecznia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Badania o których mowa przeprowadzone są na koszt pracodawcy w ramach umowy o profilaktyczną opiekę zdorwotną nad pracownikami (obowiązuje skierowanie od pracodawcy)

Badania profilaktyczne dla:
- osób prowadzących działalność gospodarczą
- osób pracujących na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło.
- rolników indywidualnych oraz członków spółdzielni produkcji rolnej.
- byłych pracowników zakładu.
Badania te wykonywane są na wniosek tychże osób ( nie obowiązuje skierowanie )

Badania dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie nauki narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.
Obowiązuje skierowanie ze szkoły lub z uczelni


Badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych
Obowiązuje przy wykonywaniu prac, gdzie istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby.  

Wykaz badań: