Choroby wewnętrzne i zawodowe
Choroba zawodowa

jest chorobą spowodowaną działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących
w środowisku pracy lub sposobem wykonywania pracy, określona w wykazie chorób zawodowych.
Powstaje wskutek stałego przebywania ciała w niedogodnej pozycji, systematycznego wykonywania forsownych czynności lub regularnego przebywania w otoczeniu zawierającym czynniki szkodliwe dla zdrowia. Do czynników szkodliwych możemy zaliczyć: hałas, nieodpowiednie oświetlenie, zapylenie, promieniowanie, związki chemiczne, zwiększone obciążenie psychiczne i fizyczne.
Wykaz chorób zawodowych dostępny TU

 

Opieka medycznaLeczenie chorób wewnetrznych i zawodowych